Utomhusaskkoppar

Här skall det lite senare finnas bilder på askkoppar i offentlig miljö.