Temaskfat

Kuvertaskfat, spelbordsaskfat. Spelbordsaskkoppar, eller kuvertaskkoppar, är i allmänhet små och förekommer vanligast i set om fyra stycken. Tillbehör som ställ för tändstickor och cigaretter förekommer. De har även ett användningsområde vid middagsbjudningar.