Litteratur

Askkoppar i litteraraturen

Inledning
Den första gången askkoppar har nämnts i en bok är i August Strindbergs Röda Rummet (1879) där askfatet dyker upp på sidan 37.
Ordalydelsen är:
Levin fann allting magnifikt, bålen, glasen, sleven, cigarrerna (hela lådan framburen från kaminkransen) tändstickorna, askfaten, buteljerna, korkarna, järntrådarna – allt.”
Med den meningen gör askkoppar debut i den svenska skönlitteraturen.
Fast är det verkligen första gången ordet finns i en bok?
Nåja det får framtiden utvisa. Mitt sökande kommer fortsätta.

I avsnittet Bokrecensioner recenserar jag en del böcker där askkoppar förekommer i litteraturen